bootstrap themes
Mobirise

een multidisciplinaire benadering van gezondheid

Lichaam, geest en ziel.
De drie-eenheid die het menselijk systeem vormt. Geen van de delen staat op zichzelf en samen vormen zij een systeem dat als geheel méér is dan de simpele optelsom van de delen.

 Soms raakt het systeem uit balans en ontstaan er gezondheidsklachten. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn of psychische klachten.

Vanuit het besef dat lichaam en geest in een nauwe verbinding met elkaar staan en dat disbalans op het ene gebied ook invloed heeft op het andere gebied, is een behandeling nodig die eveneens beide gebieden naast elkaar en gelijktijdig betrekt. Logisch... Yogalogisch.

Yogalogie is de toepassing van de technieken en inzichten uit de yoga, gecombineerd met de wetenschappelijk bewezen technieken uit de psychologie.

Yogalogie combineert psychotherapie met yoga(therapie), lichaam met geest...
wijsheid met wetenschap.

Yoga

Eeuwenoude wijsheid

Yoga is een in één woord te vertalen als: verbinding. Het is een filosofie, leefwijze én oefen-methode die leert om lichaam, geest en bewustzijn met elkaar in balans te brengen. Yoga gaat over bewustwording, ontspanning en inspanning en biedt gerichte oefeningen voor lichaam én geest.

Psychologie

Moderne wetenschap

Psychologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het innerlijk leven (weten, willen en voelen) en het gedrag van mensen. Met effectieve technieken voor de behandeling van mentale klachten en het vergroten van het mentaal welzijn.

Yogalogie

Eigentijdse oplossing

Als de oosterse wijsheid gecombineerd wordt met de westerse wetenschap, als yoga en psychologie samenkomen, ontstaat een visie die lichaam, geest en zingeving verenigt in een multidisciplinaire benadering van gezondheid: Yogalogie


De yogamat is een goede plek om naartoe te gaan, als psychotherapie en antidepressiva niet voldoende zijn. (~Amy Weintraub)

Mobirise

Samenwerking tussen psycholoog en yoga-docent

Yogalogie is de samensmelting van yoga en psychologie. Niet als twee losstaande activiteiten, maar als één samenhangende behandeling. Daarom werken psycholoog en yoga-docent(e) samen om in iedere behandeling de juiste combinatie te maken van denkwerk en lichaamswerk.

Uniek voor Alphen aan den Rijn, is de samenwerking tussen yogaprakijk Yogina en De Praktijk, praktijk voor diagnostiek en behandeling van psychische klachten. Samen brengen zij de visie van yogalogie samen in één traject, onder één dak.


Yoga vermindert angst- en depressieve klachten 
(M. Javnbakht, Complement Ther Clin Pract.
(2009) May;15(2):102-4)

Mobirise

Stress en burn out

Yoga helpt stress te verminderen, zowel op lichamelijk (hormonaal) gebied als op geestelijk vlak. Vanuit de psychologie zijn reeds bewezen effectieve technieken beschikbaar om stress te verminderen of van een burn out te herstellen.

Mobirise

Angst

Er is intussen veel wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten van yoga bij angstklachten. Zelfs bij post traumatische stress (PTSS) blijkt yoga effectief te helpen bij het verminderen van klachten. Daarnaast worden angst, paniek en PTSS-klachten effectief behandeld met de gangbare psychotherapie en EMDR-therapie.

Mobirise

Depressie

Aandachtgerichtheid (mindfulness) behoort tot de derde generatie psychotherapieën en is aangewezen als een voorkeurstherapie voor depressieve klachten. Wist je dat mindfulness een specifieke toepassing van één aspect van yoga is? Met yoga bereik je dus dezelfde positieve effecten én meer. Mindfulness Based Psychotherapy (MBCT) is wel een techniek die de psycholoog kan inzetten tijdens een traject.


Yoga werkt ontstekingsremmend en verbetert de gezondheid van het hart
A. Vijayaraghava, Journal of Clinical & Diagnostic Research,
2015 Jun; 9(6): CC08–CC12.)

Mobirise

Chronische pijn

"De natuurlijke toestand van het lichaam is een gezonde toestand" (Deepak Chopra). Pijn is een niet te negeren roep om hulp en aandacht van het lichaam, als het te lang en te ver uit balans is geraakt. Yoga is geen pijnstiller, maar wel een effectieve techniek om de balans te herstellen en daarmee pijnklachten te verminderen en in de toekomst te helpen voorkomen. Binnen de psychologie zijn moderne cognitief gedragstherapeutische technieken effectief gebleken om met pijn om te gaan.

Mobirise

Slapen

Slaap is een basisvoorwaarde voor het leven, net als eten en drinken. Psychotherapie is de voorkeursbehandeling voor slaapklachten volgens de NHG (richtlijn voor huisartsen). Yoga is daarnaast in verschillende onderzoeken bewezen effectief gebleken bij het verbeteren van de slaapduur én de slaapkwaliteit. Val sneller in slaap, slaap langer door en wordt uitgeruster wakker met yogalogie.

Mobirise

Kwaliteit van leven

De omstandigheden van het leven zijn niet bepalend voor de ervaren kwaliteit van het leven. Er zijn veel factoren die meewegen bij onze ervaring van het leven. Yoga blijkt bij te dragen aan een positieve gemoedstoestand en een positieve beoordeling van de levenskwaliteit. Vanuit de psychologie zijn verschillende geluksbevorderende strategieën onderzocht en bewezen, van zowel motivationele, cognitieve als gedragsmatige aard. Verbeter ook de ervaren kwaliteit van jouw leven met yogalogie.


Yoga verbetert de ervaren kwaliteit van leven
(B. Oken, Altern Ther Health Med.
Jan-Feb 2006;12(1):40-7.)

Yogatherapie (01-01-2021)

Yogatherapie is de bijzondere toepassing van yoga bij mentale en/of fysieke gezondheidsklachten. Het is een specifieke, klachtgerichte behandeling die gebruik maakt van yogatechnieken en oefeningen. Individueel, persoonlijk en effectief. (vanaf 1 januari 2021 bij Yogalogie)

Klachtgerichte behandeling

Anders dan een 'normale yogales' wordt yogatherapie ingezet als behandeling bij gezondheidsklachten. Afhankelijk van de specifieke persoonlijke situatie wordt een therapie afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Er wordt met gerichte oefeningen en houdingen gewerkt aan het verminderen van de klachten en het bevorderen van de gezondheid.

Individueel en persoonlijk

Yogatherapie is een individuele behandeling, afgestemd op de persoonlijke situatie waarin de klachten en beperkingen van de cliënt centraal staan. Daarom start een behandeling met een persoonlijk intakegesprek, waarin de aanleiding (klachten en beperkingen) en de doelen worden besproken en een behandelplan wordt opgesteld. 

Multidisciplinaire aanpak

Yogatherapie kan als een losstaande behandeling worden ingezet. Maar de grootste gezondheidswinst wordt behaald als yogatherapie wordt ingebed in een multidisciplinaire behandeling. Als onderdeel van een psychotherapeutische behandeling, kan de lichaamsgerichte insteek van yogatherapie bijdragen tot sneller en duurzamer herstel.

Mobirise

Yoga vermindert chronische pijnklachten
M. Garfinkel (Jama, 1998 Nov 11;280(18):1601-3. doi:
10.1001/jama.280.18.1601.)

FAQ over yogalogie

Yogalogie is een gezondheidsbenadering, waarin multidisciplinair (vanuit meerdere vakgebieden) wordt gewerkt aan het ondersteunen van gezondheid en welzijn. Yoga en psychologie worden gelijktijdig ingezet om zowel lichamelijke als mentale klachten te verminderen.

Zelfs zonder enige voorinformatie, is het antwoord 'ja'. Er is altijd een vorm van yoga die past bij de specifieke kenmerken van een lichaam, de conditie of de situatie. Door goed te kijken naar elke individuele behoefte, kunnen wij een passend programma opstellen.

Yogalogie is een multidisciplinaire benadering vanuit een holistisch mensbeeld. Omdat yogalogie zowel lichaam als geest als ingang voor verandering gebruikt, zijn de toepassingen zeer uiteenlopend. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat yoga helpt om fysieke klachten te verminderen (pijnklachten, ontstekingsklachten, maag-/darmklachten, hart- en vaatziekten etc.) én mentale klachten (angst, depressie, stress e.a.). In de juiste afstemming, biedt psychologie een verdieping of versnelling in het veranderproces. 

Een traject bij yogalogie begint altijd met een persoonlijke kennismaking, een inhoudelijke verkenning van de situatie en de doelen tijdens een intakegesprek en het opstellen van een helder behandelplan voor het traject. Vervolgens is het afhankelijk van de hulpvraag en de doelstellingen hoe een traject er concreet uitziet. Doorgaans zal een traject bestaan uit een aantal gesprekken met een psycholoog afgewisseld met yoga-instructie lessen door de yogadocent. Aan het einde van het traject volgt een evaluatie-sessie, om de geleerde lessen door te nemen en de genomen stappen te bestendigen. In dit afsluitende gesprek wordt ook een plan voor de toekomst besproken, zodat de deelnemer alles in handen heeft om de ingeslagen weg verder zelf voort te zetten.

Jazeker! Yogalessen zijn bij yogalogie meestal individueel en persoonlijk. Meer dan een yogales, kan het gezien worden als yoga-instructie. In de persoonlijke les worden houdingen en technieken aangeleerd en aangescherpt, zodat de deelnemer in de periode tussen de lessen zelfstandig verder kan oefenen met de zekerheid dat de houdingen correct zijn geleerd en dus ook goed worden uitgevoerd.

"Als je alleen een hamer hebt, zul je ernaar neigen elk probleem als een spijker te zien", is een beroemde uitspraak van de Amerikaanse psycholoog A. Maslow. Daarmee bedoelde hij, dat als je maar één techniek beheerst, je geneigd zal zijn in elke situatie hetzelfde probleem te zien. Yoga is één van de technieken die wij bij yogalogie gebruiken, maar niet de enige techniek. Soms zal intensieve psychologische begeleiding meer effect kunnen hebben en soms zal juist vooral de lichaamsgerichte yogabehandeling nuttig zijn. Afhankelijk van de vraag en de doelen, wordt een passend programma opgesteld voor het traject. Dus in principe is yoga niet een verplicht onderdeel van een traject, maar alles wijst erop, dat yoga wel waarde kan toevoegen aan ieder veranderingsproces. 

Mobirise

Voor werkgevers

Als een werknemer ziek wordt, is de route naar de huisarts, de POH-GGZ en daarna een zelfstandig gevestigde psycholoog vaak tijdrovend, ondoorzichtig én zelden werkgericht. Een verzuimdag kost brengt hoge kosten met zich mee voor de organisatie. Een snel herstel en vlotte terugkeer in het werk is daarom van grote waarde. Onze multidisciplinaire trajecten kennen een korte wachttijd, zijn kortdurend en doeltreffend. Een korte route naar herstel en re-integratie.

Voor bedrijfsartsen

Bij ziekteverzuim door psychische klachten is het zaak zo snel mogelijk te starten met de interventie om de verzuimduur te beperken. Onze trajecten kennen een korte wachttijd, zijn kortdurend en combineren lichaamsgericht werken met bewezen effectieve interventies uit de cognitieve gedragstherapie. Hiermee kunnen wij de verzuimduur helpen verkorten en ondersteunen wij het duurzaam herstel van gezondheid én mobiliteit.  

Voor particulieren

Met een verwijzing van de huisarts, kan doorgaans een multidisciplinair traject worden opgestart die door de basis-ziektekostenverzekering wordt vergoed. Wij informeren je graag verder over de mogelijkheden en de procedure. Onze trajecten combineren gangbare psychologische hulpverlening met lichaamsgerichte oefeningen en yogatherapie. Op die manier worden lichaam en geest gelijktijdig ondersteund bij herstel en groei.

CONTACTFORMULIER

Voor meer informatie over Yogalogie en alle op-maat mogelijkheden voor behandeling, yogales of workshops, vul gerust het contactformulier in en wij zullen zo snel mogelijk reageren op al je vragen.

Addres

Prins Bernhardlaad 4
2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN

Contact

Email: info@yogalogie.nl
Phone: +31 (0)6 576 978 91
Web: http://www.yogalogie.nl